O nás

Po absolvovaní Strednej ekonomickej školy a Vysokej školy ekonomickej pracovala pani Makovíniová na Ministerstve financií. Na konci osemdesiatych rokov sa na Slovensku uvoľnil režim a Slováci mohli začať podnikať. Kreoval sa trhový systém hospodárstva, súčasne s novou legislatívou, o ktorej veľa ľudí nemalo prehľad. Ako zamestnanec Ministerstva sa zúčastňovala mnohých školení k metodike účtovania a k vypĺňaniu (vtedy nových) daňových priznaní.

Nápad, ako začať podnikať, sa zrodil v roku 1990, kedy pani Makovíniová odišla z Ministerstva a získala živnostenský list. Vtedy mala zopár klientov, živnostníkov, fyzické osoby. Pre nich spracovávala jednoduché účtovníctvo. Postupne, ako začalo podnikateľov na Slovensku pribúdať, záujem o služby z oblasti daní a účtovníctva narastal tiež. Pani Makovíniová bola odborníkom v danej oblasti. V roku 1993 sa stala audítorkou a otvorila si účtovnú spoločnosť s ručením obmedzeným so zameraním na dane a účtovníctvo.

Neskôr podnikaním inšpirovala aj svoje deti. Dcéry začali pomáhať popri štúdiu Obchodnej akadémie a Vysokej školy ekonomickej. Získali potrebnú kvalifikáciu a stali sa pre ňu plnohodnotnými partnermi vo firme. Neskôr sa k firme pripojil zať - daňový poradca. Syn sa stal advokátom, ktorý spolupracuje so spoločnosťou MIS externe. Pani Makovíniová prenechala spoločnosť MIS svojim deťom a v súčastnosti sa účtovníctvu venuje ako audítor v externej spoločnosti.


Klienti


Spoločnosť MIS je pre nás dôveryhodným a spoľahlivým partnerom v oblasti účtovníctva, spracovania miezd alebo daňového poradenstva. Oceňujeme ich jedinečný prístup, ktorý reprezentujú hlavne jej zamestnanci. Za niekoľkoročnú spoluprácu musíme iba skonštatovať, že sú vždy ochotní poradiť, pomôcť a hľadať riešenia.
Mgr. Viera Homolová
Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Brokeria, a.s. Spoločnosť podniká v oblasni finančného poradenstva
Ďakujem spoločnosti MIS za ich dlhoročnú spoluprácu a profesionálny prístup.
MUDr. Ján Grauzel
Športový traumatológ, Sportclinic s.r.o. Klinika zameraná na artroskopické operácie kĺbov a športové úrazy.
So spoločnosťou MIS spolupracujem od kedy som začal podnikať. Vždy som ocenil ich profesionalitu a komplexnosť služieb, ktoré ponúkajú.
Ing. Ivan Dugát
vlastník spoločnosti T.V.B. spol. s r.o. Spoločnosť podniká v oblasti vykurovania
Spoluprácu so spoločnosťou MIS sme si zvolili z dôvodu, že dokáže poskytnúť komplexné poradenstvo pod jednou strechou.
Ing. Peter Žúbor
predseda predstavenstva spoločnosti PGR Senica, a. s. Spoločnosť prevádzkuje golfové ihriská
Firmu O.P.O., spol s r.o., som založil v roku 1990. Takmer od začiatku, presnejšie od roku 1993, spolupracujem s firmou MIS. Zabezpečujú pre našu spoločnosť komplexné ekonomické služby od spracovania miezd, vedenia účtovnej agendy, až po vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, ale aj fyzických osôb. Vždy som si cenil ich profesionálny aj ľudský prístup. Lepších odborníkov v poradenstve nepoznám, preto aj pri založení druhej spoločnosti KASYS, s.r.o., sme vôbec neváhali a zverili sa do ich rúk.“
Ing. Rastislav Smolen
konateľ spoločností O. P. O., spol. s r.o. Spoločnosť sa zaobrá automatizáciou skladových systémov