Dane

Nech sa páči, prečítajte si, aké služby ponúkame.
Registrácie u správcu dane
 • DPH pre tuzemské a zahraničné osoby
 • Daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Daň z príjmu právnických a fyzických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Spotrebné dane
Výpočet dane, vypracovanie a podanie daňových priznaní
 • DPH pre tuzemské a zahraničné osoby (súhrnný výkaz, kontrolný výkaz)
 • Daň z príjmu právnických a fyzických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Spotrebné dane
Zastupovanie pred správcom dane
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách, či miestnych zisťovaniach
 • Komplexná elektronická komunikácia so správcom dane
 • Podávanie daňových priznaní a hlásení
 • Plnenie oznamovacích povinností
 • Podávanie rôznych žiadostí v kompetencii správcu dane

Pokročilé daňové poradenstvo
 • Posúdenie správnosti nastaveného výpočtu daní
 • Transferové oceňovanie
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Daňová optimalizácia
Špecifické požiadavky

V prípade, že máte záujem o špecifickú asistenciu v oblasti daní, pokojne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Určite pre Vás nájdeme vhodné riešenie.

Pre našu spoločnosť pracujú daňoví poradcovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Neustále sa vzdelávajú vo všetkých oblastiach daňovej legislatívy. V prípade, že si neviete rady, ktoré paragrafy sa vzťahujú na Vaše podnikanie a čo všetko musíte spĺňať, obráťte sa na nás. My máme v daniach jasno. V prípade, že máte záujem o naše služby, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára a my Vám zašleme cenovú ponuku.